Eschmann, Johannes

UZV: 995, Nr. 74

Philosophische Fakultät

PND: 100456332

Veranstaltungen

# Semester Veranstaltung Grad Funktion
1. SS 1833 Reine Mathematik PD
2. SS 1833 Populäre Astronomie PD
3. SS 1833 Beobachtende und rechnende Astronomie PD
4. SS 1834 Theoretische Astronomie PD
5. WS 1834 Theoretische Astronomie PD
6. SS 1835 Populäre Astronomie PD
7. WS 1835 Theoretische Astronomie PD
8. WS 1836 Theoretische Astronomie PD


Home | Suche